Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť

Vrátenie tovaru

Právo spotrebiteľa odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu je v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu preberiete tovar.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť napríklad tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
 

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy kliknutím na tento odkaz
Adresa na vrátenie tovaru: 
PROGRESS SYSTEMS, s.r.o.
Severná 16
071 01 Michalovce

Prosíme zákazníkov aby nám zaslali informáciu na email obchod@gugi.sk, že si uplatňujete právo na odstúpenie od zmluvy. Týmto krátkym oznámením urýchlite vrátenie tovaru a naši pracovníci vás nasmerujú ako správne tovar vrátiť. Ďakujeme

GuGi.sk